فریده نبی زاده چیانه

درباره من

دکتر فریده نبی زاده چیانه
image

استادیار گروه آموزشی شیمی @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1399/8/4)

استنادات

86

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1399/8/4)

استنادات

15

مقالات

8

h-index

3

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1386

کارشناسی شیمی کاربردی

دانشگاه تبریز

1387-1389

کارشناسی ارشد

دانشگاه بوعلی سینا

1389-1393

دکتری

دانشگاه بوعلی سینا

تجارب

1397-1398

مشاور فرهنگی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تصفیه آب با استفاده از فرآینده های اکسایش الکتروشیمیایی، غشاء، ازوناسیون و ترکیب این فرآیندها

اصلاح الکترودها از طریق پوشش دهی نانو مواد با روش لایه نشانی الکتروفورتیک

مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از روش پاسخ سطح

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
(Introducing a framework for modeling of drug electrochemical removal from wastewater based on data mining algorithms, scatter interpolation method, and multi criteria decision analysis (DID
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2020)
^سعید فرزین*, ^فریده نبی زاده چیانه, 9811045002, 9811328010
تخریب ماده رنگزای راکتیو نارنجی 7 با استفاده از الکترود تیتانیم پوشش داده شده با نانوذرات دی اکسید قلع و بهینه سازی به روش سطح پاسخ
نشریه علوم و فناوری رنگ(2019)
^فریده نبی زاده چیانه*, جلال بصیری پارسا
Degradation of ciprofloxacin using electrochemical oxidation by Ti/nanoSnO2-MWCNT electrode: Optimization and modelling through central composite design
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2019)
9512329008, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
حذف ماده رنگزای آزو با استفاده از آندهای MWCNTs/Ti و MWCNTs-TiO2/Ti
نشریه علوم و فناوری رنگ(2017)
^فریده نبی زاده چیانه*, جلال بصیری پارسا
Artificial Neural Network Modeling for Removal of Azo Dye from Aqueous Solutions by Ti Anode Coated with Multiwall Carbon Nanotubes
ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY(2017)
^فریده نبی زاده چیانه*, جلال بصیری پارسا, هادی رضایی وحیدیان
کارایی روش پاسخ سطح در بهینه سازی حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از زئولیت طبیعی
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
^فریده نبی زاده چیانه*, 8812328003, ^علیرضا اصغری
A Novel SnO2 Electrode Preparation and its Application in Organic Degradation
بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611329015, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
حذف آلاینده دارویی با روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9612329007, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علیرضا اصغری
حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی)
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9618033009, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^سیده مریم سجادی
حذف رنگزای راکتیو نارنجی 7 با استفاده از نانو کامپوزیت ZnO-CuO
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9611329001, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علی عرب
Application of artificial neural network for the removal of azo dye by multiwall carbon nano tubes coating on titanium
دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران(2016-11-16)
^فریده نبی زاده چیانه
Artificial neural network modeling of photoeletrocatalytic removal of a azo dye using mwcnts-TiO2 composite on titanium
دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران(2016-11-16)
^فریده نبی زاده چیانه
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري پيروكلرهاي(Ln = Sm, Gd, Dy, Er, Yb)Ln2Ti2O7 و (Ln = La, Nd)Ln2Zr2O7دراپوكسيدايون سيكلواكتن
حسن زاده اصفهاني مريم(تاریخ دفاع: 1398/12/21) ، مقطع : دكتري
اندازه گيري همزمان نيتروفنول ها با استفاده از واكنش هاي تخريب فوتوالكتروكاتاليستي و روش هاي كاليبراسيون چند متغيره
چيت كران فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب آلاينده هاي فنلي روي جاذب، TEOS تعديل شده، در حضور يون فلزي
ميرزايي نازيلا(تاریخ دفاع: 1396/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف يون كرومات از محيط آبي با استفاده از زئوليت اصلاح شده توسط مواد فعال سطحي كاتيوني
كركه آبادي فائزه(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد الكترود تيتانيمي پوشش داده شده با كامپوزيت نانولوله هاي كربني – نانوذرات دي اكسيد قلع براي حذف آلاينده دارويي
اسماعيليان مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و شناسايي الكترودهاي Ti/nano ZnO و Ti/nano ZnO- CuO و كاربرد آنها در تخريب الكتروشيميايي رنگزاي راكتيو نارنجي 7
اكبري نسترن(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و شناسايي الكترود نانو كامپوزيتي Ti/TiO2-CuO براي تخريب الكتروكاتاليستي آلاينده دارويي از محلول آبي
عبداله پورملاحاجلو فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف رنگزاي اسيد زرد 3 از محلول آبي با استفاده از روش اكسايش الكتروكاتاليستي و الكترود نانوكامپوزيتي Ti/SnO2-?Fe2O3
ميرزائي عبداليوسفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الكترود Ti / ZnO اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره براي رنگبري همزمان چند رنگزا با استفاده از روش كاليبراسيون چند متغيره (PLS)
محموديان فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کاربرد الکترود تیتانیمی پوشش داده شده با نانولوله های کربنی چند دیواره برای حذف آلاینده های آلی
(2018-05-13)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
واکنشگاهها   (68 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
واکنشگاههای شیمیایی ویژه   (61 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
شیمی صنعتی 2   (71 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
شیمی صنعتی 1   (62 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب   (51 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
فرآیندهای تصفیه آب و پساب   (44 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
اصول محاسبات شیمی صنعتی   (58 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، ایران
Nabizadeh@semnan.ac.ir
982331533199

فرم تماس